köputrustning
Vänligen ange här det 5- eller 6-siffriga IAN-numret för din apparat så att du kan kopplas till passande tillbehörsbutik. Det 5- eller 6-siffriga IAN-numret finns på undersidan av din Monsieur Cuisine-apparat

Widerrufsbelehrung

Ångerrätt
Du har rätt att ångra det här avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.
Ångerrätten uppgår till fjorton dagar från och med den dag du eller någon tredje person du har angivit (ej fraktföraren), har tagit varorna i besittning – eller – om det är flera varor, varor som kunden har beställt inom ramen av en enhetlig beställning och som levereras separat och du eller någon tredje person som du har angivit, (ej fraktföraren), har tagit den sista varan i besittning. 
För att utnyttja din ångerrätt måste du informera oss med hjälp av en entydig förklaring

HOYER Handel GmbH
till handa
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
D-64839 Münster

E-post: service-se@hoyerhandel.com
Tel: 00800 555 00 888
Fax: +49 (0) 6071 3902 25

(t.ex. ett brev skickat med posten, telefax eller e-post) om ditt beslut att ångra det här avtalet. Du kan använda det nedan bifogade mallen för ångerformulär, det är dock frivilligt. För att tillvarata upphävandefristen räcker det att du skickar meddelandet om att nyttja ångerrätten innan tiden för ångerrätt har passerat.

Följder av ånger

Om du återkallar det här avtalet, skall vi betala tillbaka alla betalningar vi har erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (undantaget de extra kostnader, som uppstår genom att du har valt någon annan typ av leverans än den fördelaktigaste standardleverans som erbjuds av oss). Återbetalningen skall ske utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar efter att meddelandet om ånger av det här avtalet har inkommit.  För den här återbetalningen använder vi samma betalningsmedel, vilket du har använt vid den ursprungliga transaktionen, undantaget om inte något annat uttryckligen har överenskommits med dig; inte i något fall kommer vi att ta ut ersättning av dig pga. den här återbetalningen. Vi kan vägra att återbetala fram till att vi har fått varorna tillbaka eller du har intygat att varorna har skickats tillbaka beroende på vilken som är den tidigaste tidpunkten.

Du måste skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och alltid senast inom fjorton dagar från och med den dag du meddelar oss om att du ångrar det här avtalet. Fristen efterföljs om du skickar iväg varorna inom fristen på fjorton dagar. Vi övertar kostnaden för att skicka tillbaka varorna om du använder den returdekal som finns bifogad till leveransen. I annat fall står du själv för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna.

Du måste endast betala för en eventuell värdeförlust av varorna om den här värdeförlusten, efter en kontroll av beskaffenhet, egenskaper och funktionssätt, beror på att du har hanterat varorna på ett ej nödvändigt sätt.

 1. Om standardångerformuläret informerar vi enligt lagstadgad reglering på följande sätt. Den måste dock inte användas.
  Standardångerformulär
 2. Uteslutande
  Ångerätten finns ej vid avtal
 • för leverans av varor, vilka ej är prefabricerade och vilka har tillverkats efter ett individuellt val eller specifikation av konsumenten och vilka entydigt är anpassade efter konsumentens personliga behov;
 • för leverans av varor, vilka snabbt kan fördärvas eller med ett bäst-före-datum som snabbt skulle överskridas;

Ångerrätten upphör i förtid vid avtal

 • för leverans av förseglade varor, vilka beroende på hälsoskydd eller hygien inte är lämpade att returneras, om förseglingen har tagits bort efter leveransen;
 • för leverans av varor, om de genom sin beskaffenhet har blandats med annat gods efter leveransen så att de inte kan separeras igen;
 • för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i en förseglad förpackning, om förseglingen har tagits bort efter leveransen.