nakup opreme
Tukaj vnesite pet- ali šestmestno številko IAN vaše naprave, da vas bomo lahko napotili v ustrezno trgovino s priborom. Pet- ali šestmestno številko IAN najdete na spodnji strani vaše naprave Monsieur Cuisine.

Widerrufsbelehrung

Pravica do preklica
Imate pravico, da v štirinajstih dneh prekličete to pogodbo brez navedbe razlogov.

Rok za preklic je štirinajst dni od dneva, ko ste blago prejeli sami ali ko je blago prejela tretja oseba, ki ste jo imenovali in ni pogodbeni prevoznik, oz. če je blago, ki ga je stranka naročila v okviru enotnega naročila, dostavljeno ločeno, pri čemer ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali in ni pogodbeni prevoznik, prejeli zadnje blago. 
Za uveljavljanje svoje pravice do preklica morate podjetju

HOYER Handel GmbH
za
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
D-64839 Münster

E-pošta: service-si@hoyerhandel.com
Tel.: 00800 555 00 888
Faks: +49 (0) 6071 3902 25

posredovati jasno izjavo (npr. s priporočeno pošto, telefaksom ali po e-pošti) o vaši odločitvi, da preklicujete to pogodbo. To lahko storite tudi s pomočjo priloženega vzorčnega obrazca za preklic, ki pa ni predpisan. Za upoštevanje pravice do preklica zadošča, da obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica odpošljete pred iztekom roka za preklic.

Posledice preklica

V primeru, da prekličete pogodbo, smo vam dolžni vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški pošiljanja (z izjemo morebitnih dodatnih stroškov, v kolikor ste se odločili za drugačen način dostave od cenejše različice standardne dostave, ki smo vam jo ponudili), vrniti nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli vaše obvestilo o preklicu pogodbe.  Za to vračilo bomo uporabili enako plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili vi pri prvotni transakciji, razen če smo se z vami izrecno dogovorili drugače, v nobenem primeru pa vam za to vračilo ne bomo zaračunali. Vračilo lahko zavračamo tako dolgo, dokler nam ne vrnete blaga ali predložite dokazila o tem, da ste blago poslali nazaj, odvisno kaj se zgodi prej.
Blago nam morate poslati nazaj oz. predati nemudoma, v vsakem primeru pa najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o preklicu te pogodbe. Za rok jamčimo, če blago odpošljete pred iztekom roka štirinajstih dni. Stroške za vračilo blaga vam bomo povrnili v primeru, da uporabite nalepko za vračila, ki je priložena pošiljki. Sicer boste neposredne stroške za vračilo blaga nosili sami.

Za morebitno izgubo vrednosti blaga morate plačati le, v kolikor ugotovimo, da je izguba vrednosti posledica nepravilnega ravnanja z blagom v smislu nepreverjanja narave, lastnosti in načina delovanja.

  1. O vzorčnem obrazcu za preklic vas bomo obvestili v skladu z zakonskimi določbami, kot sledi. Vsekakor pa njegova uporaba ni obvezna.
    Vzorčni obrazec za preklic
  2. Izključitev
    Pravica do preklica ne velja pri pogodbah
  • o dobavi blaga, ki ni tovarniško sestavljeno in izdelava katerega je individualno pogojena ali odvisna od odločitev potrošnika, oz. blaga, ki je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika;
  • o dobavi blaga, ki se lahko hitro pokvari ali kateremu lahko hitro zapade datum izteka veljavnosti.

Pravica do preklica predčasno preneha pri pogodbah

  • o dobavi zapečatenega blaga, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračanje, v kolikor je bil pečat odstranjen;
  • o dobavi blaga, če je bilo slednje po dobavi zaradi svojega stanja zmešano z drugim blagom;

o dobavi zvočnih ali video posnetkov ali računalniške programske opreme v zapečateni embalaži, v kolikor je bil pečat po dobavi odstranjen.