apparatuur kopen
Noteer hier het 5 of 6-cijferige IAN-nummer van uw apparaat, zodat u naar de passende toebehorenshop doorgestuurd kunt worden. Het 5- of 6-cijferige IAN-nummer vindt u op de onderkant van uw Monsieur Cuisine-apparaat

Modelformulier voor herroeping

Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en terug te sturen naar

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15, D-64839 Münster

Hierbij herroep(en) ik/wij(*) de door mij/ons(*) gesloten overeenkomst over de koop van de volgende goederen(*)/het verlenen van de volgende services(*)

 

 

 

 

 

Besteld d.d. (*)/ontvangen d.d.(*):

Naam consument(en):

Adres consument(en):

 

Handtekening consument(en)

 

Datum

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is