pirkti įrangą
Įveskite savo prietaiso IAN numerį, sudarytą iš 5 ar 6 skaitmenų, kad būtumėte nukreipti į tinkamą priedų parduotuvę. IAN numerį, sudarytą iš 5 ar 6 skaitmenų, rasite apatinėje savo „Monsieur Cuisine“ prietaiso pusėje

Jei norite nutraukti sutartį, užpildykite šį formuliarą ir siųskite mums atgal adresu

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15, D-64839 Münster

Aš / mes(*) nutraukiu (-iame) su manimi / mumis(*) sudarytą sutartį dėl toliau išvardintų prekių(*) pirkimo ir toliau išvardintų paslaugų(*) teikimo.

 

 

 

 

 

Užsakyta (*) / gauta(*):

Vartotojo (-ų) pavardė, vardas:

Vartotojo (-ų) adresas:

 

Vartotojo (-ų) parašas:

 

Data

(*) Netinkamą išbraukite