pirkti įrangą
Įveskite savo prietaiso IAN numerį, sudarytą iš 5 ar 6 skaitmenų, kad būtumėte nukreipti į tinkamą priedų parduotuvę. IAN numerį, sudarytą iš 5 ar 6 skaitmenų, rasite apatinėje savo „Monsieur Cuisine“ prietaiso pusėje

Widerrufsbelehrung

Teisė atšaukti sutartį
Jūs turite teisę nenurodydami priežasties per keturiolika dienų šią sutartį nutraukti.

Atšaukimo terminas yra keturiolika dienų nuo dienos, kai Jūs, Jūsų įvardintas trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas, priėmė prekes, arba, jei klientas užsakė daug prekių, kurios tiekiamos atskirai, nuo dienos, kai Jūs, Jūsų įvardintas trečiasis asmuo, kuris nėra vežėjas, priėmė paskutinę prekę. 
Norėdami atšaukti sutartį, turite mus

HOYER Handel GmbH
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
D-64839 Münster

El. paštas: service-lt@hoyerhandel.com
Tel. 00800 555 00 888
Faks.: +49 (0) 6071 3902 25

informuoti atsiųsdami vienareikšmį pareiškimą (pvz., laišku paštu, faksu ar el. paštu) dėl Jūsų sprendimo nutraukti šią sutartį. Tuo tikslu galite (tačiau neprivalote) naudoti toliau pridėtą sutarties atšaukimo formuliarą. Kad išlaikytumėte sutarties atšaukimo terminą pakanka kad pranešimą apie tai, kad norite pasinaudoti teise nutraukti sutartį išsiųstumėte prieš pasibaigiant atšaukimo terminui.

Sutarties atšaukimo pasekmės

Jei šią sutartį atšauksite, mes nedelsdami per vėliausiai keturiolika dienų nuo dienos, kad gavome Jūsų pranešimą apie nutraukiamą sutartį, grąžinti visus pinigus, kuriuos iš Jūsų gavome, taip pat siuntimo kainą (išskyrus papildomas išlaidas, kurios galėjo atsirasti, jei pasirinkote kitą, ne mūsų siūlomą prekių siuntimo būdą).  Pinigus grąžinsime tokiu pat būdu, kuriuo Jūs sumokėjote už prekes, nebent mes su Jumis sutartume dėl kito būdo, už pinigų gražinimą iš Jūsų jokiu būdu jokia kompensacija nuskaičiuojama nebus. Mes galime uždelsti pinigų grąžinimą, kol gausime sugrąžintas prekes, arba kol pateiksite įrodymą, kad prekes išsiuntėte, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks greičiau.
Prekes Jūs visada turite mums išsiųsti arba perduoti vėliausiai per keturiolika dienų nuo tos dienos, kada mums pranešėte apie sutarties nutraukimą. Laikoma, kad termino laikomasi, jei prekės išsiunčiamos iki pasibaigiant keturiolikos dienų terminui. Mes padengsime Jūsų grąžinamų prekių siuntimo kainą, jei ant siuntos prilipinsite pridėtą grąžinimo lipduką. Kitu atveju patirtas prekių grąžinimo išlaidas dengsite Jūs patys.

Prarastas prekes Jūsų turite kompensuoti tik tada, kai buvo patikrintas jų išorės ir vidaus savybės ir veikimas bei nustatyta, kad su jomis buvo elgiamasi netinkamai.

  1. Pavyzdiniu sutarties atšaukimo formuliaru mes informuosime Jus pagal įstatymų numatytas taisykles taip, kaip išdėstyta toliau. Tačiau jis neprivalo būti naudojamas.
    Pavyzdinis sutarties atšaukimo formuliaras
  2. Išimtis
    Neturite teisės atšaukti toliau nurodytų sutarčių.
  • Kai tiekiamos prekės, kurios dar nėra pagamintos, ir kurių gamybai buvo naudojamos vartotojo individualiai pasirinktos dalys ar jo numatytos specifikacijos, arba įrenginys yra vienareikšmiai skirtas asmeniniams vartotojo poreikiams.
  • Tiekiant prekes, kurios gali greitai sugesti, arba kurių galiojimo terminas gali greitai baigtis.

Teisė atšaukti sutartį anksčiau laiko prarandama toliau nurodytais atvejais.

  • Tiekiant užantspauduotas prekes, kurios dėl sveikatos apsaugos ar higienos negali būti grąžinamos, jei jas gavus buvo pašalintas jų antspaudas.
  • Tiekiant prekes, jei jos atvežtos dėl savo savybių buvo sumaišytos su kitomis prekėmis ir atskirtos nebegali būti.

Užantspauduotoje pakuotėje tiekiant garso arba vaizdo įrašus arba kompiuterines programas, jei jas gavus buvo pašalintas antspaudas.