vásároljon berendezéseket
Kérjük, adja meg a készüléke 5- vagy 6-jegyű IAN-számát, hogy át tudjuk irányítani a megfelelő pótalkatrész-áruházba. Az 5- vagy 6-jegyű IAN-számot a Monsieur Cuisine készülék alján találja meg.

Widerrufsbelehrung

Elállási jog
Önnek jogában áll tizennégy napon belül indokolás nélkül a jelen szerződéstől elállni.

Az elállásra rendelkezésre álló határidő tizennégy nap attól a naptól kezdve, amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett, a szállítótól eltérő harmadik fél az árucikkeket birtokába vette, illetve ha a vevő által egy egységes rendelés keretében megrendelt több árucikk külön kerül kiszállításra, akkor attól a naptól, amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett, a szállítótól eltérő harmadik fél az utolsó árucikket birtokába vette. 
Ha élni kíván elállási jogával, akkor a

HOYER Handel GmbH
teknihall Elektronik GmbH
részére
Breitefeld 15
D-64839 Münster

E-mail: shop@monsieur-cuisine.com
Tel: 00800 555 00 888
Fax: +49 (0) 6071 3902 25

címre kell a jelen szerződéstől való elállásra irányuló szándékáról szóló egyértelmű nyilatkozatot küldeni (például postai úton küldött levélben, faxon vagy e-mailen). Ehhez használhatja a lejjebb csatolt elállási nyomtatványmintát, azonban ez nem kötelező. Az elállási jog gyakorlásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó közlését az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállás következményei

Ha Ön eláll a jelen szerződéstől, akkor minden Öntől kapott fizetséget, beleértve a szállítási költségeket (azon további költségek kivételével, melyek abból adódnak, hogy Ön az általunk kínált, kedvező standard szállítástól eltérő szállítási módot választott), haladéktalanul és a jelen szerződéstől való elállásról szóló értesítése beérkezésétől számított tizennégy napon belül vissza kell fizetnünk.  Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot használjuk, amit Ön az eredeti tranzakciónál alkalmazott, kivéve, ha kifejezetten valami másban állapodtunk meg Önnel. Ezért a visszatérítésért semmilyen esetben nem számítunk fel díjat. Megtagadhatjuk a visszafizetést addig, amíg vissza nem kaptuk az árucikkeket, vagy Ön nem igazolta, hogy visszaküldte az árucikkeket, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.
Önnek haladéktalanul és minden esetben, legkésőbb a jelen szerződéstől való elállásáról szóló értesítése időpontjától számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy adnia részünkre az árut. A határidő teljesül, ha Ön az árut a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi. Átvállaljuk Öntől az áruk visszaküldésének költségét, ha a csomaghoz mellékelt visszaküldési címkét használja. Egyéb esetben Ön viseli az áruk visszaküldésének közvetlen költségét.

Az áruk esetleges értékvesztéséért Önnek csak akkor kell fizetnie, ha ez az értékvesztés az Ön általi, az áru minőségének, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez nem szükséges kezelésére vezethető vissza.

 • A törvényi előírások szerint a következőkben tájékoztatjuk Önt az elállási nyomtatványmintáról. Azonban nem kötelező a használata.
  Elállási nyomtatványminta
 • Kizárás
  Az elállási jog nem áll fenn olyan áruk szállítására vonatkozó szerződések esetén
 • amelyek nem előre gyártottak és amelyeknek a gyártása a fogyasztó egyéni választása vagy rendelkezése alapján történik, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó egyéni igényeire szabottak;
 • amelyek romlandók vagy gyorsan lejár a szavatossági idejük;

Az elállási jog idő előtt megszűnik olyan lezárt csomagolású áruk szállítására vonatkozó szerződések esetén,

 • amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaadásra, ha azoknak a csomagolását szállítást követően felbontották;
 • amelyek szállítást követően jellegükből adódóan szétválaszthatatlanul keveredtek más termékekkel;
 • hang- vagy videofelvételek vagy számítógépes szoftverek lezárt csomagolásban történő szállítása esetén, ha a csomagolást a szállítást követően felbontották.