kupiti opremu
Molimo vas da unesete peteroznamenkasti ili šesteroznamenkasti IAN broj svojeg uređaja kako bismo vas uputili u odgovarajuću trgovinu dodatnom opremom. Peteroznamenkasti ili šesteroznamenkasti IAN broj možete naći na dnu vašeg uređaja Monsieur Cuisine

Ako želite odustati od ugovora, molimo popunite ovaj formular i pošaljite ga na

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15, D-64839 Münster

Ovime ja/mi (*) odustajem(o) od ugovora koji sam/smo zaključio/zaključili (*) o kupovini sljedeće robe (*) pružanju sljedećih usluga (*)

 

 

 

 

 

Naručeno dana (*) / primljeno dana (*):

Ime i prezime potrošača:

Adresa potrošača:

 

Potpis potrošača

 

Datum

(*) Prekrižiti nepotrebno