kupiti opremu
Molimo vas da unesete peteroznamenkasti ili šesteroznamenkasti IAN broj svojeg uređaja kako bismo vas uputili u odgovarajuću trgovinu dodatnom opremom. Peteroznamenkasti ili šesteroznamenkasti IAN broj možete naći na dnu vašeg uređaja Monsieur Cuisine

Widerrufsbelehrung

Pravo na odustajanje
Od ovog ugovora imate pravo odustati bez navođenja razloga unutar četrnaest dana.

Rok za odustajanje iznosi četrnaest dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed – ili – kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, zadnji komad robe predan u posjed u slučaju kada je više komada robe koju je klijent naručio u sklopu jedinstvene narudžbe dostavljeno odvojeno. 
Kako biste ostvarili svoje pravo na odustajanje, morate nas kontaktirati na

HOYER Handel GmbH
na ruke
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
D-64839 Münster

E-mail: service-hr@hoyerhandel.com
Tel.: 00800 555 00 888
Faks: +49 (0) 6071 3902 25

te nas nedvosmislenom izjavom (npr. u pismu poslanom poštom, faksom ili e-mailom) informirati o svojoj odluci o odustajanju od ovog ugovora. U tu svrhu možete upotrijebiti dolje priloženi obrazac formulara za odustajanje koji, međutim, nije propisan. Kako bi rok za odustajanje bio ispoštovan, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarenju prava na odustajanje prije isteka dotičnog roka.

Posljedice odustajanja

Ako odustanete od ovog ugovora, povrat novca za sve uplate koje smo od Vas primili, uključujući i troškove dostave (uz izuzetak dodatnih troškova koji su rezultat toga što ste odabrali drukčiju vrstu dostave od najpovoljnije standardne dostave koju nudimo), izvršit ćemo odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo zaprimili obavijest o Vašem odustajanju od ovog ugovora.  Za taj povrat novca koristit ćemo isto sredstvo plaćanja koje ste vi koristili kod prvobitne transakcije osim u slučaju da smo s Vama izričito ugovorili drukčije; zbog ovog povrata novca ni u kojem slučaju Vam neće biti obračunate naknade. Povrat novca možemo obustaviti dok ne primimo vraćenu robu ili dok nam ne dostavite dokaz da ste nam robu poslali natrag, ovisno o tome što ranije uslijedi.
Robu nam morate poslati natrag ili predati odmah, a svakako najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o odustajanju od ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana. Mi snosimo troškove vraćanja robe umjesto Vas ako iskoristite naljepnicu o povratu priloženu dostavljenoj robi. U protivnom sami snosite izravne troškove vraćanja robe.

Odgovorni ste za eventualni gubitak vrijednosti robe samo ako je taj gubitak vrijednosti posljedica nepotrebnog rukovanja robom do kojeg dolazi provjerom naravi, karakteristika i načina funkcioniranja iste.

  1. Obavještavamo Vas o obrascu formulara za odustajanje u skladu sa zakonskim odredbama na sljedeći način. Međutim, on se ne mora nužno koristiti.
    Obrazac formulara za odustajanje
  2. Isključenje
    Pravo na odustajanje ne postoji kod ugovora
  • o dostavi robe koja nije gotova roba i koja je izrađena na temelju pojedinačnog izbora ili odluke potrošača ili koja je očito prilagođena osobnim potrebama potrošača;
  • o dostavi robe koja je lako pokvarljiva ili ima kratak rok trajanja;

Pravo na odustajanje prijevremeno prestaje kod ugovora

  • o dostavi originalno zatvorene robe koja nije pogodna za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijene, a koja je nakon dostave otvorena;
  • o dostavi robe koja se zbog svoje naravi nakon isporuke miješa s drugim elementima od kojih se ne može odvojiti;

o dostavi originalno zatvorenih audio ili video snimki ili računalnih programa koji su otvoreni nakon dostave.