kupiti opremu
Molimo vas da unesete peteroznamenkasti ili šesteroznamenkasti IAN broj svojeg uređaja kako bismo vas uputili u odgovarajuću trgovinu dodatnom opremom. Peteroznamenkasti ili šesteroznamenkasti IAN broj možete naći na dnu vašeg uređaja Monsieur Cuisine

Pribor Monsieur Cuisine édition plus prikladan za novi višenamjenski kuhinjski aparat

Stigla je nova generacija višenamjenskog kuhinjskog aparata Monsieur Cuisine! Posebne značajke našeg najnovijeg višenamjenskog kuhinjskog aparata Monsieur Cuisine édition plus jesu integrirana vaga, okretanje udesno/ulijevo, praktični automatski programi i posuda miksera većih dimenzija. Cjelokupnu ponudu pribora Monsieur Cuisine édition plus, koji je prikladan za korištenje s novim uređajem, možete naručiti putem interneta u našoj trgovini pribora.

Koja je posebnost pribora Monsieur Cuisine édition plus?

Dijelovi novog pribora Monsieur Cuisine édition plus djelomično su vrlo slični prethodnom modelu. No dijelovi pribora Monsieur Cuisine édition plus prilagođeni su novom modelu točno po mjeri. Stoga za Vaš višenamjenski kuhinjski aparat koristite samo prikladan pribor kako ništa ne bi remetilo Vaš užitak u kuhanju.

Rezervni dijelovi Monsieur Cuisine édition plus

Ako su lopatica, miješalica ili drugi dijelovi pribora višenamjenskog kuhinjskog aparata Monsieur Cuisine édition plus istrošeni, jednostavno zamijenite dijelove. Dio koji želite zamijeniti izvadite iz svojeg pribora Monsieur Cuisine i umetnite novi pribor Monsieur Cuisine édition plus. Po potrebi ćete pribor Monsieur Cuisine édition plus zamijeniti vrlo jednostavno. I za prethodni model Monsieur Cuisine dobit ćete odgovarajući pribor.