αγοράστε εξοπλισμό
Παρακαλείσθε να καταχωρίσετε τον 5ψήφιο ή 6ψήφιο Διεθνή Αριθμό Προϊόντος (αριθμό ΙΑΝ) της συσκευής σας, έτσι ώστε να σας παραπέμψουμε στο αντίστοιχο κατάστημα εξαρτημάτων. Τον 5ψήφιο ή 6ψήφιο Διεθνή Αριθμό Προϊόντος (αριθμό ΙΑΝ) θα βρείτε στο κάτω μέρος της συσκευής σας Monsieur Cuisine

Αν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από το συμβόλαιο, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο και να το επιστρέψετε σε

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15, D-64839 Münster

Με το παρόν εγώ/εμείς(*) υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από το συμβόλαιο που σύναψα/συνάψαμε(*) σχετικά με την αγορά των ακόλουθων εμπορευμάτων (*) την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών (*)

 

 

 

 

 

Ημερομηνία παραγγελίας (*)/ημερομηνία παραλαβής(*):

Όνομα καταναλωτή/καταναλωτών:

Διεύθυνση καταναλωτή/καταναλωτών:

 

Υπογραφή καταναλωτή/καταναλωτών

 

Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε το περιττό