αγοράστε εξοπλισμό
Παρακαλείσθε να καταχωρίσετε τον 5ψήφιο ή 6ψήφιο Διεθνή Αριθμό Προϊόντος (αριθμό ΙΑΝ) της συσκευής σας, έτσι ώστε να σας παραπέμψουμε στο αντίστοιχο κατάστημα εξαρτημάτων. Τον 5ψήφιο ή 6ψήφιο Διεθνή Αριθμό Προϊόντος (αριθμό ΙΑΝ) θα βρείτε στο κάτω μέρος της συσκευής σας Monsieur Cuisine

Widerrufsbelehrung

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από το παρόν συμβόλαιο εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς καμία αιτιολογία.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ανέρχεται σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα που εσείς ή ένας από εσάς κατονομαζόμενος τρίτος, πλην του μεταφορέα, παραλάβατε ή παρέλαβε τα εμπορεύματα - ή - αν πολλά εμπορεύματα, τα οποία ο πελάτης παρήγγειλε στο πλαίσιο μίας ενιαίας παραγγελίας, παραδίδονται ξεχωριστά, από την ημέρα στην οποία εσείς ή ένας από εσάς κατονομαζόμενος τρίτος, πλην του μεταφορέα, παραλάβατε ή παρέλαβε το τελευταίο εμπόρευμα. 

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά με την απόφασή σας, να υπαναχωρήσετε από το παρόν συμβόλαιο, με μια ρητή δήλωση

HOYER Handel GmbH
προς
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
D-64839 Münster

E-Mail: service-gr@hoyerhandel.com
Τηλ: 00800 555 00 888
Φαξ: +49 (0) 6071 3902 25

(π.χ. ταχυδρομική επιστολή, φαξ ή e-mail). Μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το παρακάτω συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, ωστόσο αυτό δεν είναι απαραίτητο. Για να διασφαλιστεί η προθεσμία υπαναχώρησης αρκεί να αποστείλετε την ειδοποίηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Αν υπαναχωρήσετε από το παρόν συμβόλαιο, οφείλουμε να σας επιστρέψουμε αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που λάβαμε την ειδοποίηση σχετικά με την υπαναχώρηση από το παρόν συμβόλαιο, όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής (με εξαίρεση τα επιπρόσθετα έξοδα, που προκύπτουν από την επιλογή ενός διαφορετικού τρόπου παράδοσης από τον οικονομικό στάνταρ τρόπο παράδοσης που προσφέρουμε).  Για την επιστροφή αυτή χρησιμοποιούμε το ίδιο μέσο πληρωμής, το οποίο χρησιμοποιήσατε στην αρχική σας συναλλαγή, εκτός κι αν έχει ρητά συμφωνηθεί κάτι άλλο με εσάς. Σε καμία περίπτωση δε θα χρεωθείτε για αυτήν την επιστροφή. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή πληρωμής μέχρι να λάβουμε πίσω τα εμπορεύματα ή μέχρι να μας αποδείξετε πως αποστείλατε πίσω τα εμπορεύματα, ανάλογα με το ποιο είναι προγενέστερο.

Οφείλετε να μας αποστείλετε πίσω ή να μας παραδώσετε τα εμπορεύματα αμέσως και οπωσδήποτε το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που μας ενημερώσατε για την υπαναχώρηση από το παρόν συμβόλαιο. Η προθεσμία έχει τηρηθεί εάν στείλετε τα εμπορεύματα πριν από την περίοδο των δεκατεσσάρων ημερών. Αναλαμβάνουμε το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων, αν χρησιμοποιήσετε την ετικέτα επιστροφής που συμπαραδίδεται. Σε διαφορετική περίπτωση επιβαρύνεστε οι ίδιοι με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων.

Θα χρειαστεί να πληρώσετε για ενδεχόμενη μείωση της αξίας των εμπορευμάτων μόνο αν, κατόπιν ελέγχου της φύσης, των ιδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας των εμπορευμάτων, διαπιστωθεί πως η μείωση της αξίας αυτής οφείλεται σε εσφαλμένο χειρισμό.

  1. Μέσω του υποδείγματος εντύπου υπαναχώρησης σάς ενημερώνουμε σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις ως εξής. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί.
    Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
  2. Αποκλεισμός
    Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται για συμβόλαια
  • για την παράδοση εμπορευμάτων που δεν είναι προκατασκευασμένα και για την παραγωγή τους απαιτείται προσωπική επιλογή και καθορισμός από τον καταναλωτή ή είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή,
  • για την παράδοση εμπορευμάτων που χαλάνε γρήγορα ή των οποίων η ημερομηνία λήξης είναι πολύ σύντομα,

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκπίπτει πρόωρα για συμβόλαια

  • για την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων, τα οποία είναι ακατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγείας ή υγιεινής, αν η σφράγισή τους αφαιρέθηκε μετά την παράδοση,
  • για την παράδοση εμπορευμάτων που μετά την παράδοση αναμίχθηκαν άρρηκτα με άλλα αγαθά, λόγω της δομής τους,

για την παράδοση εγγραφών ήχου ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστών σε σφραγισμένη συσκευασία, αν η σφράγιση αφαιρέθηκε μετά την παράδοση.