køb udstyr
Skriv her dit apparats 5- eller 6-cifrede IAN-nummer, så du kan blive stillet videre til den relevante tilbehørsshop. Det 5- eller 6-cifrede IAN-nummer kan du finde på undersiden af dit Monsieur Cuisine-apparat

Standardfortrydelsesformular

Hvis du ønsker at træde tilbage fra kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage til

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15, D-64839 Münster

Hermed træder jeg/vi(*) tilbage fra den af mig/os(*) indgåede kontrakt om køb af følgende varer(*) levering af følgende serviceydelser(*)

 

 

 

 

 

Bestilt den (*)/modtaget den(*):

Kundens navn:

Kundens adresse:

 

Kundens underskrift

 

Dato

(*) Streg ikke relevant over