køb udstyr
Skriv her dit apparats 5- eller 6-cifrede IAN-nummer, så du kan blive stillet videre til den relevante tilbehørsshop. Det 5- eller 6-cifrede IAN-nummer kan du finde på undersiden af dit Monsieur Cuisine-apparat

Widerrufsbelehrung

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra kontrakten inden for fjorten dage uden angivelse af grunde.

Fortrydelsesfristen udgør fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig nævnt tredjepart, som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse – eller – hvis det drejer sig om flere varer, som kunden får leveret varer separat, men har bestilt samlet, hvor du eller en af dig nævnt tredjepart, som ikke er transportøren, har taget de sidste varer i besiddelse. 

For at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du informere os ved hjælp af en klar meddelelse

HOYER Handel GmbH
att.
teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
D-64839 Münster

E-mail: service-dk@hoyerhandel.com
Tlf.: 00800 555 00 888
Fax: +49 (0) 6071 3902 25

(f.eks. via brevpost, telefax eller e-mail) om din beslutning om at træde tilbage fra denne kontrakt. Du kan bruge den efterfølgende vedlagte standardfortrydelsesformular, dette er dog ikke påkrævet. Til overholdelse af fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du afsender meddelelsen om at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret inden denne udløber.

Fortrydelsens konsekvenser

Hvis du træder tilbage fra kontrakten, skal vi omgående tilbagebetale dig alle beløb, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger, som er opstået på grund af, at du har valgt en anden leveringsmåde end den af os tilbudte, fordelagtige standardlevering), dog senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor meddelelsen om din tilbagetræden fra kontrakten er indgået hos os.  Til denne tilbagebetaling bruger vi den samme betalingsmåde, som du brugte ved den oprindelige transaktion, undtagen, hvis der udtrykkeligt er blevet aftalt andet med dig; vi vil under ingen omstændigheder beregne dig noget for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har fået varerne tilbage eller indtil du har dokumenteret, at du har returneret varerne, afhængigt af, hvad der indtræffer først.

Du skal omgående returnere eller overdrage varerne og i alle tilfælde senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor du har informeret os om din tilbagetræden fra kontrakten. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløb af fristen på fjorten dage. Vi betaler returneringen af varerne, hvis du bruger den med leveringen vedlagte returetiket. Ellers skal du selv betale de direkte omkostninger for returneringen af varerne.

Du skal kun betale et eventuelt værditab på varerne, hvis dette stammer fra en ikke nødvendig håndtering af disse ved kontrol af beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde.

 1. Vi informerer via standardfortrydelsesformularen i henhold til de retslige bestemmelser. Det er dog ikke påkrævet at bruge denne.
  Standardfortrydelsesformular
 2. Udelukkelse
  Fortrydelsesretten gælder ikke ved kontrakter
 • om levering af varer, som ikke er præfabrikerede og til hvis fremstilling brugeren skal træffe et individuelt udvalg eller bestemmelse eller på varer som klart er fremstillet i henhold til forbrugerens personlige behov;
 • om levering af varer, som er letfordærvelige eller hvis forfaldsdato hurtigt blev overskredet;

Fortrydelsesretten udløber førtidigt ved kontrakter

 • om levering af forseglede varer, som af sundheds- eller hygiejnegrunde ikke er egnet til returnering, hvis deres forsegling er blevet brudt efter leveringen;
 • om levering af varer, hvis disse efter leveringen på grund af deres beskaffenhed er blevet uadskilleligt blandet med andre materialer;
 • om levering af lyd- eller videooptagelser eller computer-software i en forseglet emballage, hvis forseglingen er blevet fjernet efter leveringen.