koupit vybavení
Zde prosím zadejte 5 nebo 6místné IAN číslo vašeho přístroje, abyste mohli být přesměrování na příslušný obchod s příslušenstvím. 5 nebo 6místné IAN číslo naleznete na spodní straně vašeho přístroje Monsieur Cuisine.

Formulář pro Zrušení

Vzorový formulář ke zrušení smlouvy

Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho zpět na adresu

teknihall Elektronik GmbH, Breitefeld 15, D-64839 Münster, Germany

Tímto ruším(e) mnou/námi(*) uzavřenou smlouvu o koupi následujícího zboží(*) / provedení následujících služeb(*)

 

 

 

 

 

Objednáno dne(*) / obdrženo dne(*):

Jméno zákazníka (zákazníků):

Adresa zákazníka (zákazníků):

 

Podpisy zákazníka (zákazníků):

 

Datum

(*) nehodící se škrtněte