Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů:
HOYER Handel GmbH
Kühnehöfe 12
22761 Hamburk
Německo

E-Mail: shop@monsieur-cuisine.com

Děkujeme vám za váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás podrobně informujeme o tom, jak nakládáme s vašimi údaji.

1. přístup k datům a hostingu

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Při každé návštěvě webové stránky webový server automaticky ukládá takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas požadavku, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje požadavek. Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšení našich služeb. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky, které převažují nad našimi zájmy v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO. Všechny přístupové údaje budou vymazány nejpozději sedm dní po ukončení vaší návštěvy stránek.

Hostování

Služby hostování a zobrazování webových stránek částečně poskytují naši poskytovatelé služeb v rámci zpracování údajů naším jménem. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, jsou všechny přístupové údaje a všechny údaje shromážděné ve formulářích poskytnutých k tomuto účelu na těchto webových stránkách zpracovávány na jejich serverech. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2 Zpracování údajů pro zpracování smlouvy a pro kontaktování nás

2.1 Zpracování údajů pro plnění smlouvy

Pro účely zpracování smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b DSGVO shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci své objednávky. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje nezbytně potřebujeme ke zpracování smlouvy a bez jejich uvedení nemůžeme objednávku odeslat. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.

Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předávání našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávek, plateb a odeslání, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Po úplném zpracování smlouvy budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí lhůt pro uchovávání podle daňového a obchodního práva v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c DSGVO vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO nebo si nevyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

 Systém správy zboží

Pro zpracování objednávek a smluv používáme systémy správy zboží externích poskytovatelů služeb. Naši poskytovatelé služeb pro nás pracují v rámci zpracování objednávek. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2.2 Účet zákazníka

Pokud jste k tomu dali souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. a DSGVO tím, že jste se rozhodli otevřít si zákaznický účet, použijeme vaše údaje pro účely otevření zákaznického účtu, jakož i pro ukládání vašich údajů pro další budoucí objednávky na našich webových stránkách. Vymazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo prostřednictvím funkce, která je k tomuto účelu k dispozici v zákaznickém účtu. Po vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

2.3 Kontaktování

V rámci komunikace se zákazníky shromažďujeme osobní údaje za účelem zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b DSGVO, pokud nám tyto údaje dobrovolně poskytnete při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, nástroje živého chatu nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje nezbytně potřebujeme ke zpracování vašeho kontaktu. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Po úplném zpracování vašeho dotazu budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít údaje způsobem, který jde nad tento rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

3. zpracování údajů pro účely zpracování zásilek

Za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému doručením, pokud je to nezbytné pro doručení objednaného zboží.

4. zpracování údajů pro zpracování plateb

Při zpracování plateb v našem internetovém obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovatelé technických služeb, úvěrové instituce, poskytovatelé platebních služeb.

4.1 Zpracování dat pro zpracování transakcí

V závislosti na zvoleném způsobu platby předáváme údaje nezbytné pro zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávek, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo zvolenému poskytovateli platebních služeb, pokud je to nezbytné pro zpracování platby. To slouží k plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO. V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné pro zpracování platby sami, např. na svých vlastních webových stránkách nebo prostřednictvím technické integrace do procesu objednávky. V tomto ohledu platí zásady ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich partnerů pro zpracování plateb a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

4.2 Zpracování údajů za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů

Případně poskytujeme našim poskytovatelům služeb další údaje, které používají spolu s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši zpracovatelé za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů (např. fakturace, zpracování sporných plateb, podpora účetnictví). Podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na ochraně před podvody nebo na efektivní správě plateb, které v rámci vyváženosti zájmů převažují nad našimi zájmy.

5 Soubory cookie a další technologie

 Obecné informace

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a aby bylo možné používat určité funkce, používáme na různých stránkách technologie včetně tzv. cookies. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se vymažou na konci relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (tzv. relační soubory cookie). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě (trvalé soubory cookie).

Používáme takové technologie, které jsou nezbytně nutné pro používání určitých funkcí našich webových stránek (např. funkce nákupního košíku). Tyto technologie shromažďují a zpracovávají IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o vašem používání našich webových stránek (např. informace o obsahu nákupního košíku). V rámci vyváženosti zájmů slouží převažujícímu oprávněnému zájmu na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO.

Kromě toho používáme technologie pro plnění zákonných povinností, které se na nás vztahují (např. abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), a také pro webovou analýzu a online marketing. Další informace o tom, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů.

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč najdete na následujících odkazech: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Pokud jste souhlasili s používáním technologií v souladu s čl. 6 odst. 1 bodem 1 písm. a DSGVO, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v zásadách ochrany osobních údajů.

6 Používání souborů cookie a dalších technologií pro účely webové analýzy a reklamy

Pokud jste k tomu dali souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO, používáme na našich webových stránkách následující soubory cookie a další technologie od poskytovatelů třetích stran. Po skončení účelu a ukončení používání příslušné technologie budou údaje shromážděné v této souvislosti vymazány. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Další informace o možnostech odvolání najdete v části "Soubory cookie a další technologie". Další informace včetně základů naší spolupráce s jednotlivými poskytovateli naleznete u jednotlivých technologií. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se poskytovatelů a základů naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 Používání služeb Google pro účely analýzy webu a reklamy

Používáme níže popsané technologie společnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Informace automaticky shromážděné technologiemi Google o vašem používání našich webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů.  Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií společnosti Google, bude před uložením na serverech společnosti Google zkrácena aktivací anonymizace IP. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google a tam zkrácena. Není-li u jednotlivých technologií uvedeno jinak, zpracování údajů probíhá na základě dohody uzavřené pro danou technologii mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 DSGVO. Další informace o zpracování údajů společnost Datenschutzhinweisen von Google.

 Google Analytics

Za účelem analýzy webových stránek Google Analytics automaticky shromažďuje a ukládá údaje (IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek), z nichž jsou pomocí pseudonymů vytvářeny profily používání. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Vaše IP adresa se zásadně nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Zpracování údajů provádí společnost Google na základě smlouvy o zpracování objednávek.

 Google Fonts

Pro jednotnou prezentaci obsahu na našich webových stránkách jsou údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďovány kódem skriptu "Google Fonts", předávány společnosti Google a následně zpracovávány společností Google. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv.

7 Integrace odznaku důvěryhodnosti Trusted Shops

Odznak důvěryhodnosti Trusted Shops je integrován na těchto webových stránkách, aby zobrazoval naši pečeť schválení Trusted Shops a nabízel produkty Trusted Shops kupujícím po zadání objednávky.

Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů, které v kontextu vyváženosti zájmů převažují nad našimi zájmy, v oblasti optimálního marketingu, a to umožněním bezpečného nakupování v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO. Odznak důvěryhodnosti a služby, které jsou s ním inzerovány, jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem. Trustbadge je poskytován poskytovatelem CDN (Content Delivery Network) v rámci zpracování objednávky. Trusted Shops GmbH využívá také poskytovatele služeb z USA. Je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů. Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Trusted Shops GmbH naleznete zde.

Při vyvolání služby Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje také vaši IP adresu, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje vyvolání. Jednotlivé přístupové údaje se ukládají do bezpečnostní databáze pro analýzu bezpečnostních anomálií. Soubory protokolu se automaticky odstraní nejpozději 90 dní po jejich vytvoření.

Další osobní údaje jsou předávány společnosti Trusted Shops GmbH, pokud se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo pokud jste se již zaregistrovali k jejich používání. Platí smluvní ujednání mezi vámi a společností Trusted Shops. Za tímto účelem jsou osobní údaje automaticky shromažďovány z údajů o objednávce. Zda jste jako kupující již zaregistrováni k používání produktu, se automaticky kontroluje pomocí neutrálního parametru, e-mailové adresy zaheslované pomocí kryptologické jednosměrné funkce. E-mailová adresa je před odesláním převedena na tuto hodnotu hash, kterou nelze dešifrovat pomocí Trusted Shops. Po kontrole shody se parametr automaticky odstraní.

To je nezbytné pro naplnění našich a důvěryhodných obchodů převažujících oprávněných zájmů na poskytování ochrany kupujícího spojené s konkrétní objednávkou v každém jednotlivém případě a služeb vyhodnocování transakcí v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO. Další podrobnosti včetně námitek naleznete ve výše uvedených zásadách ochrany osobních údajů Trusted Shops a na odznaku důvěryhodnosti.

8 Sociální média

8.1 Sociální pluginy z Facebooku, Instagramu

Na našich webových stránkách se používají tlačítka sociálních sítí. Ty jsou do stránky integrovány pouze jako odkazy HTML, takže při vyvolání našich webových stránek ještě není navázáno žádné spojení se servery příslušného poskytovatele. Po kliknutí na jedno z tlačítek se v novém okně prohlížeče otevře webová stránka příslušné sociální sítě, kde můžete kliknout například na tlačítko To se mi líbí nebo Sdílet.

8.2 Naše online přítomnost na Facebooku, Instagramu

Pokud jste v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a DSGVO udělili provozovateli příslušného sociálního média svůj souhlas, budou vaše údaje automaticky shromažďovány a ukládány pro účely průzkumu trhu a reklamy, když navštívíte naše online prezentace na výše uvedených sociálních médiích, z nichž jsou pomocí pseudonymů vytvářeny profily používání. Ty mohou být použity například k umístění reklam v rámci platforem i mimo ně, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. K tomuto účelu se obvykle používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným provozovatelem sociálních médií, jakož i možnost kontaktu a vaše práva a možnosti nastavení v tomto ohledu za účelem ochrany vašeho soukromí naleznete v níže uvedených oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů. Pokud byste přesto potřebovali pomoc, můžete se na nás obrátit.

Facebook je služba společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Facebook Ireland") Informace automaticky shromážděné společností Facebook Ireland o vašem používání naší online prezentace na Facebooku jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA a tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů.  Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou fanouškovské stránky na Facebooku se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 DSGVO. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde.

Instagram je nabídkou společnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Facebook Ireland") Informace automaticky shromážděné společností Facebook Ireland o vašem používání naší online prezentace na Instagramu jsou obvykle přenášeny na server společnosti Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA a tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů.  Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou fanouškovské stránky Instagramu probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 DSGVO. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde.

9. možnosti kontaktu a vaše práva

9.1 Vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

  • Podle čl. 15 DSGVO právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a to v rozsahu uvedeném v tomto článku;
  • podle čl. 16 DSGVO právo požadovat bez zbytečného odkladu opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;
  • v souladu s článkem 17 GDPR právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které jsme uložili, pokud další zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu.

o   pro výkon práva na svobodu projevu a informací;

o   splnění zákonné povinnosti;

o   z důvodů veřejného zájmu nebo

o   uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;

  • v souladu s článkem 18 DSGVO právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud

o   zpochybňujete správnost údajů;

o   zpracování je protiprávní, ale vy vznesete námitku proti jeho výmazu;

o   údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo

o   jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 DSGVO;

o   podle čl. 20 DSGVO právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo právo požádat o jejich předání jinému správci;

  • podle článku 77 DSGVO právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na ústředí naší společnosti.

·         Právo na námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují v rámci vyvažování zájmů, můžete do budoucna vznést námitku proti tomuto zpracování. Pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování prováděno pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

 

Poté, co uplatníte své právo vznést námitku, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

To neplatí, pokud se jedná o zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje pak nebudeme za tímto účelem dále zpracovávat.

 

9.2 Možnosti kontaktu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informace, opravy, omezení nebo vymazání údajů, jakož i odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, obraťte se na nás přímo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v naší tiráži.